Συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις

Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη ∆ράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Your Comment: