Ο ψηφιακός χάρτης της Ευρώπης, παρά την πρόοδο που σημειώνουν επιμέρους τα κράτη – μέλη, παραμένει εξαιρετικά ανομοιογενής. Οι επιδόσεις μιας σειράς χωρών σε θέματα συνδεσιμότητας, ψηφιακών δεξιοτήτων, ηλεκτρονικού εμπορίου, e-government είναι εξαιρετικά υψηλές, ενώ χαμηλές παραμένουν εκείνες ενός σημαντικού αριθμού άλλων χωρών της ΕΕ. Την εικόνα αυτή αποτυπώνει η πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης των ψηφιακών επιδόσεων των χωρών- μελών της ΕΕ (European Digital Progress Report / EDPR). Η Κοινοτική αξιολόγηση αποδίδει στον ευρωπαϊκό Βορρά και τις Σκανδιναβικές χώρες ειδικότερα, το ρόλο του ψηφιακού πρωταθλητή της Ευρώπης, ενώ στην άλλη άκρη της κατάταξης κινούνται κράτη του Νότου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι το European Digital Progress Report εξετάζει πέντε διαφορετικούς παράγοντες, προκειμένου να αξιολογήσει τις ψηφιακές επιδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών:

  • Συνδεσιμότητα,
  • Digital Skills,
  • Χρήση του Διαδικτύου,
  • Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας από τις Επιχειρήσεις,
  • Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες

Η έκθεση του στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στα στοιχεία του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index – DESI για το 2016). Σύμφωνα με το DESI, η Ελλάδα παραμένει και το 2016 – όπως και στην αξιολόγηση του 2015 – στην 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών μελών με συνολική βαθμολογία 0,37.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της χώρας μας, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό της δράσης κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τίτλο «Ψηφιακό Βήμα», που θα υλοποιηθεί και στις δεκατρείς (13) Διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών.